Výstavnictví a Event marketing


Výstavnictví
Komplexní zajištění účasti klienta na lokálních i mezinárodních výstavách a veletrzích včetně profesionální realizace veletržních expozic.

Zajistíme:

 • pozvánky na akci vč. zpětné vazby
 • propagaci účasti na akci
 • profesionální realizaci a vybavení expozice "na klíč" vč. cateringu
 • informační a propagační podporu v době konání akce (propagace v katalogu, vybavení propagačními materiály (letáky, katalogy, ceníky) a dárkovými předměty
 • hostestky, moderátory

Event marketing
Zajištění společenských akcí a prezentací spojených s propagací klienta (předváděcí, testovací a prezentační akce, ochutnávky, konference, zábavní akce) nebo určených pro zaměstnance klienta (firemní akce, Family Days, sportovní dny, večírky, plesy, teambuildingy s různým zaměřením).

Zajistíme:

 • koncept a načasování, lokace
 • podrobný scénář
 • profesionální personál
 • technické zajištění
 • kooperace všech zainteresovaných složek
 • podobný položkový rozpočet

Pomůžeme:

 • budovat pozitivní povědomí o společnosti
 • vzbudit loajalitu zaměstnanců
 • posílit týmového ducha
 • sjednotit kolektiv a rozvíjet synergie

Ukažte se i v jiném světle!