KDO JSME?

Společnost RED LINE PRO je dynamickou agenturou poskytující komunikační a produkční servis v oblasti marketingu se zaměřením zejména na reklamu a propagaci. Síla agentury je na postavena na schopnosti propojit ty nejschopnější odborníky z jednotlivých oblastí do špičkového týmu.
RED LINE PRO s.r.o. vznikla v Ostravě v roce 1998 a u jejího zrodu se sešli lidé, kteří práci v reklamě zasvětili více než 10 let. Díky zkušenosti svých pracovníků z vedení reklamních kampaní pro takové klienty jako jsou např. Pivovar Ostravar, Tatra Kopřivnice, Fatra Napajedla či Walmark Třinec si rychle získala stabilní portfolio klientů a v současnosti se může prezentovat dlouhou řadou úspěšně realizovaných zakázek a kampaní.
Agentura se specializuje na promyšlenou komunikační strategii ve spojení s vysoce kreativním řešením výtvarné a grafické prezentace.

"MŮŽETE ZAPOMENOUT NAŠE JMÉNO,
… ALE NA NAŠI PRÁCI NEZAPOMENETE."


V ČEM JSME JINÍ?

Možná máte pocit, že Vám přehráváme desku, kterou jste již tolikrát slyšeli a chce se Vám zakřičet: „Dobře, dobře, … ale v čem jste jiní než ti druzí?“
Odpověď?:
•   jsme rychlí
•   přestože jsme rychlí, před jedním investováním klientovy koruny dvakrát myslíme,
•   přestože někdy myslíme pouze dvakrát, myslíme za každého zákazníka našeho klienta,
•   přestože myslíme jako zákazník, nepracujeme pro klienta, jehož produktu nevěříme,
•   přestože ledasčemu nevěříme, rádi klientovi nasloucháme,
•   přestože klientovi pozorně nasloucháme, nejsme pouze posluchači.

"Nemůžete zvládat všechno.
Jsou lidé, kteří to skvěle udělají za vás!"


PROČ S NÁMI USPĚJETE?

Úspěšní jsou ti nejlépe připravení, nejzkušenější a ti, co ostatní převyšují vůlí po vítězství. S námi můžete uspět. Proč?
Protože do práce pro Vás vkládáme:
Zkušenost a profesionalitu
Pracujeme v oboru mnoho let - známe propagaci, reklamu a marketing ze všech stran.
Flexibilitu
Není pro nás „malých klientů“ - dokážeme udělat velkou reklamu pro každého.
Objektivitu a efektivnost
Naší snahou je vybrat klientovi reklamní prostředky adekvátní jeho cílům, záměrům a rozpočtu.
Operativnost
Nejsme svázáni byrokratickým aparátem a dokážeme proto maximálně pružně reagovat na požadavky klientů.

"JSME PRO SVÉ KLIENTY PARTNERY
– NEPRACUJEME PRO NĚ, ALE S NIMI!"


VÝSLEDKY!

Klíčem k úspěchu dobré reklamní agentury jsou výsledky. Výsledky pak dělají lidé, kteří dokáží pro klienta najít to nejlepší řešení, které je ochoten si koupit. A jelikož dobrých lidí (… a dobrých výsledků) není nikdy dost, spolupracujeme s celou řadou externích dodavatelů, ze kterých vybíráme pro klienta ten nejvhodnější realizační tým.

Dobrá reklama pak stojí už jen na dobrém nápadu a jeho prvotřídním zpracování. A protože chceme pro své klienty skutečně to nejlepší, spolupracujeme s  nejlepšími dodavateli z ČR i zahraničí.

"Ukážeme, co umíte...
... A užijeme si Váš úspěch!"