Komunikační strategie a marketingové poradenství


Dobře zpracovaný marketing musí prodávat.
Marketing není věda, chce to jen nadšení pro věc, poctivý přístup, dobrou myšlenku a správný cíl. 
Nasměrujeme vaši komunikaci, tak aby byla účinná
a efektivní. Poskytneme nezávislý odborný pohled na marketingové plánování. Chceme být partnery už při přípravě marketingových plánů a při návrhu i obhajobě marketingového rozpočtu.
•  analýza slabých a silných stánek
•  zjištění potřeb v oblasti marketingu
•  zmapování konkurence
•  návrh komunikačních nástrojů, mediamix
•  kreativní a grafické řešení

Šetříme čas. A čas jsou peníze.