Mediální reklama a Public Relations - tištěná média, rozhlasové a televizní vysílání, audio a video


Mediální reklama
Tvorba koncepce nejefektivnějšího mediálního zásahu cílové skupiny prostřednictvím kvalifikovaného výběru, optimálního plánování a nákupu médií, jeho monitoringu a zpětného vyhodnocení.

 • mediální reklamní kampaně na míru
 • analýza mediální trhu a výběr médií v návaznosti na cíle kampaně a specifikaci cílové skupiny
 • nákup médií včetně TV a rozhlasu (regionální i celoplošné stanice), tiskových médií
 • vyhodnocení efektivnosti kampaně mediálními ukazateli

Proč zasahovat jednotlivě? Zkuste dávku!

 

Public Relations
Cílené a řízené udržování a prohlubování kontaktu s cílovou skupinou:

 • tiskové zprávy
 • neinzertní informace, reportáže, mediální testování produktů
 • soutěže a věrnostní programy
 • sponzoring
 • monitorování PR aktivit vybraných subjektů

nejlepší reklama? dobré jméno!

 

Audio
Převedeme váš záměr do slyšitelné podoby!

 • kreativní řešení budoucího audio spotu, výběr a vedení scénáristů, textařů a hudebníků, hlasový casting - výběr moderátorů a herců (regionálních i pražských)
 • zvukové znělky, jingly, zvukové obaly, komentáře, dabing, jazykové mutace pro dokumenty a corporátní filmy
 • umístění audia - rozhlas,  veletrhy, markety

stokrát slyšené stává se skutečností!

 

Video

 • výběr a kreativní vedení scénáristů, textařů, výtvarníků, scénografů, herců, kompletní produkce
 • korporátní filmy, recenze produktů
 • prezentační videoprofily (web, sociální sítě, veletrhy)
 • instruktážní a bezpečnostní videa
 • šoty pro TV vysílání, kina, sociální sítě, internet

ukažte to v pohybu ... protože obraz je tisíc slov!