Kreativní a grafické řešení, tiskoviny, obalový design, velkoplošná reklama


Kreativní, grafické a produkční řešení
Zpracování schválené propagační strategie do cílové vizuální formy - výběr a kreativní vedení textařů, výtvarníků, fotografů, modelek a modelů, hudebníků, herců apod.

Realizační příprava, produkce a výroba propagačních nosičů
Profesionální příprava a realizace schválených projektů včetně kvalifikovaného výběru subdodavatelů:        

 • produktové značky, obalový design, adjustace
 • dárková a motivační balení
 • tiskoviny:
  • firemní merkantilie - navštívenky, hlavičkové papíry, obálky, tiskopisy atp.
  • firemní tiskoviny - profil firmy, výroční zprávy, sborníky
  • produktové tiskoviny - leaflety, skládačky, katalogy, brožury, návody, akční nabídky, plakáty
 • velkoplošná reklama:
  • firemní - označení firmy, provozoven, pracovišť i pracovníků, orientační a navigační systémy, prezentační systémy a podpora, vlajky, aplikace na vozový park
  • produktová - billboardy, citylighty, bannery, deco-sign, podlahová grafika, mobilní propagační prostředky

Testování a dokumentace
Po dohodě se zadavatelem provádíme předprodukční testování obalů a propagačních nosičů na reprezentativním vzorku respondentů. Rovněž organizujeme výzkumy účinnosti reklamních kampaní, propagačních nosičů a znalosti produktových značek, obalů a vlastností produktů tak, aby zadavatel obdržel adekvátní zpětnou vazbu pro oblast výroby i marketingu.

nestačí mít skvělý produkt. musí být vidět!